Duurzaamheidsmarketing in 2024

Dit zijn de do’s en don’ts.

Jouw duurzame bedrijfsvoering is in 2024 geen Unique Selling Point meer. Milieubewuste doelgroepen en wet- en regelgeving maken van een duurzame bedrijfsvoering een voorwaarde om te bestaan. Maar al die tijd, energie en investeringen die jij hebt gestoken in een ‘groenere bedrijfsvoering’, die wil je wel communiceren. Onze Content Marketeers helpen je op weg met een paar do’s en don'ts. 

 

1. Informeren

Don't: Jouw doelgroep overladen met veel informatie op momenten van lage betrokkenheid. Zoals tijdens een beursbezoek of in advertenties. Wie gehaast is zit niet te wachten op jouw ‘duurzame productieverhaal’ en behaalde MVO-resultaten over het afgelopen jaar. 

Do: Geef gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op het juiste moment en de juiste plaats. Zoals op gedetailleerde online productpagina’s of op een flyer die je levert bij je producten of diensten: daar waar de betrokkenheid van de klant hoger is. En wil je wel meteen in een advertentie of op een product indruk maken met jouw duurzame karakter? Hou het dan kort en bondig, met bijvoorbeeld een keurmerk of een label.

Duurzaamheidsverslag

2. Claims maken over duurzaamheid

Don't: Claims maken die juist verwarring, onduidelijkheid of zelfs negativiteit oproepen. Produceer jij dankzij een innovatie jouw producten nu met ‘20% minder gas’? Goed bezig! Maar bedenk hoe je dit deelt op jouw product of productpagina. Want in plaats van al jouw goede bedoelingen, leest de klant op deze manier vooral dat je fossiele brandstoffen gebruikt voor het produceren van jouw producten. Het resultaat is een negatieve perceptie.

Do: Kies een passende, positieve invalshoek. In plaats van te benadrukken dat je bij de productie nog steeds gas gebruikt, kun je bijvoorbeeld aangeven dat je continu op zoek bent naar manieren om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen. Dit benadrukt de positieve verandering en vermindert de kans op negatieve indruk.

Ismael Favier

3. Prijs-kwaliteit perceptie

Don't: Het duurzame karakter van je producten niet laden. Veel doelgroepen hebben bij het woord duurzaamheid onbewust een associatie met ‘mindere kwaliteit’ en ‘duur’. 

Do: Communiceer actief wat jouw product duurzaam maakt. Benadruk bijvoorbeeld dat jouw lokaal geproduceerde producten minder transportkosten hebben, wat goedkoper én milieuvriendelijker is. Zo ontkracht je negatieve associaties rond duurzaamheid en kwaliteit.

Wil jij goed aan de slag met duurzaamheidsmarketing? Onze strateeg Ismaël helpt je op weg!

Contact met Ismaël