LOGISZ

Naamgever nieuwe scholen

Achterhoek VO is het bestuur van de drie Doetinchemse scholengemeenschappen Ludger College, Rietveld Lyceum en het Ulenhofcollege. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toekomstige onderwijsaanbod in Doetinchem en ziet zich geconfronteerd met serieuze bevolkingskrimp in de regio. In 2030 zal het totale aantal leerlingen van de drie genoemde scholen met een derde gedaald zijn. Om in de toekomst kwalitatief voortgezet onderwijs te kunnen blijven bieden in Doetinchem besloot Achterhoek VO, na een intensief traject met diverse werkgroepen, om twee nieuwe scholen in de plaats te laten komen voor de drie huidige.

 

Dé twee nieuwe scholen van Doetinchem

Aan Logisz de taak om voort te borduren op de twee onderwijsprofielen die de werkgroepen van Achterhoek VO ontwikkelden. Deze dienden als basis voor de naamgeving en de verdere profilering en positionering van de twee nieuwe scholen. Een geweldige uitdaging en dito zoektocht die ons via de Doetinchemse stadsarchieven en diverse brainstormsessies uiteindelijk leidden naar: Het Houtkamp College en het Panora Lyceum.

LOGISZ naamgever nieuwe scholen

Het Houtkamp College

De naam Houtkamp College is afgeleid van de Doetinchemse Houtkamphal die inmiddels uit het straatbeeld is verdwenen. Echter, het iconische gebouw met het omliggende terrein werd in de hele regio sterk geassocieerd met ondernemerschap, interactie, vertier, multifunctionaliteit, bedrijvigheid en handel. Die sfeer zal straks voelbaar zijn binnen het Houtkamp College waarin multidisciplinair samenwerken, sportmanschap en ondernemend en initiatiefrijk leren via persoonlijke leerroutes centraal staan. Het logo van het Houtkamp College, dat Logisz direct na de naamgeving ontwikkelde, symboliseert de Houtkamphal en de bijbehorende associaties, maar staat ook voor geborgenheid, daadkracht en ontwikkeling van persoonlijke identiteit.

Het Panora Lyceum

Het Panora Lyceum is afgeleid van het woord panorama. Leerlingen vormen vanuit een breed (panoramisch) perspectief een mening over wat er in de wereld om hen heen gebeurt. De school heeft een ‘wereldwijze’ kijk op onderwijs en laat leerlingen buiten kaders en grenzen denken. Maatschappelijk betrokken leren, internationaal gericht en persoonlijke begeleiding zijn uitgangspunten die het Panora Lyceum belangrijk vindt. Het logo dat we maakten is een visualisatie van het brede perspectief van de leerlingen gecombineerd met de pinpoints die deze wereldburgers in wording overal achter zullen laten. Tevens beeldt het logo een persoonlijk kompas uit dat altijd ter beschikking staat aan de leerlingen.

Verdere producties

Vervolgens gaf Logisz de huisstijlen verder vorm en vertaalden we deze naar diverse uitingen zoals presentaties ter ondersteuning van het verhaal van Achterhoek VO. Ook bouwden we een landingspagina voor het Panora Lyceum en voor het Houtkamp College. Deze pagina’s zullen de komende tijd uitgroeien tot volledige websites. We maakten een wire-o boek die tijdens de onthulling van de namen op 9 oktober werd uitgereikt aan de docenten van de huidige drie scholen. Ook produceerden we een video ter onthulling van de namen van de twee nieuwe scholen die we omlijstten met spectaculaire dans van dansschool In Dans uit Doetinchem.

De volgende stap is de productie van een video waarin de weg wordt toegelicht die Achterhoek VO aflegde naar de twee nieuwe scholen. Hierin zal te zien zijn hoe de twee nieuwe scholen tot stand kwamen en wat de onderwijsfilosofieën en uitganspunten hiervan zijn. Met als onderliggende boodschap: hoe krimp ook kansen kan bieden.

In aanloop naar de opening van de scholen in het schooljaar 2020-2021 zullen wij met veel trots blijven werken aan diverse uitingen die alle betrokkenen (met name leerlingen en ouders) zullen blijven informeren. Zo zijn we bijvoorbeeld ook druk met de verdere invulling van de socialmedia-strategieën van beide scholen en bouwen we de huidige landingspagina’s verder uit tot inspirerende en informerende websites.

Ga terug